ARTBUD Materiały budowlane
Opcje przeglądania

Bujaki na plac zabaw to idealne rozwiązanie dla każdego miejsca zabaw, zapewniające radość i bezpieczeństwo najmłodszym. Proponujemy bujak na sprężynie, który jest doskonałym dodatkiem do każdego placu zabaw, gwarantując dzieciom niezapomniane chwile. Oferujemy bujaki ogrodowe na sprężynie, które są trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Nasze bujaki sprężynowe charakteryzują się solidną konstrukcją i estetycznym wyglądem. Wszystkie bujaki sprężynowe dla dzieci posiadają niezbędne certyfikaty, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wybierz nasze produkty, aby stworzyć atrakcyjne i bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci w Twoim ogrodzie lub na publicznym placu zabaw.

 

Bujak króliczki na place zabaw BJ-005 Bujak króliczki na place zabaw BJ-005

Wymiary: 150 x 35 cm
Powierzchnia zderzenia: 450 x 335 cm
Wysokość: 84 cm
Wysokość swobodnego upadku: 45 cm

Producent: SIMBA
Cena: 2 027,00 zł (netto: 1 647,97 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak kwiatuszek na place zabaw Bujak kwiatuszek na place zabaw

Wymiary: 100 x 100 cm
Powierzchnia zderzenia:  400 x 400 cm
Wysokość:  66 cm
Wysokość swobodnego upadku: 45 cm

Producent: SIMBA
Cena: 2 025,00 zł (netto: 1 646,34 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak na plac zabaw Karoca  Bujak na plac zabaw Karoca

Wymiary:  175,5 x 124,4 cm

Powierzchnia zderzenia: 575,5 x 424,4 cm

Wysokość: 148,3 cm Wysokość swobodnego upadku: 30 cm

Maksymalna ilość osób 4 Przedział wiekowy 3-15 J

Producent: SIMBA
Cena: 20 269,00 zł (netto: 16 478,86 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak na plac zabaw Kogucik  Bujak na plac zabaw Kogucik

Wymiary: 102 x 23,5 cm

Powierzchnia zderzenia:  402 x 323,5 cm

Wysokość: 94 cm Wysokość swobodnego upadku: 45 cm

Maksymalna ilość osób 1 Przedział wiekowy 3-15

Producent: SIMBA
Cena: 2 037,00 zł (netto: 1 656,10 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak na plac zabaw Równoważnia na 3 sprężynach Bujak na plac zabaw Równoważnia na 3 sprężynach

Wymiary: 120 x 120 cm

Powierzchnia zderzenia:  420 x 420 cm

Wysokość:  65 cm Wysokość swobodnego upadku: 40 cm

Maksymalna ilość osób 3 Przedział wiekowy 3-15

Producent: SIMBA
Cena: 4 294,00 zł (netto: 3 491,06 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak na place zabaw Busik bj-028 Bujak na place zabaw Busik bj-028

Wymiary: 249,6 x 142,4 cm
Powierzchnia zderzenia: 549,6 x 442,4 cm
Wysokość: 159,3 cm
Wysokość swobodnego upadku: 40 cm

Producent: SIMBA
Cena: 20 399,00 zł (netto: 16 584,55 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak na place zabaw BUSIK STRAŻ POŻARNA bj-027 Bujak na place zabaw BUSIK STRAŻ POŻARNA bj-027

Wymiary: 249,6 x 142,4 cm
Powierzchnia zderzenia: 549,6 x 442,4 cm
Wysokość: 159,3 cm
Wysokość swobodnego upadku: 40 cm

Producent: SIMBA
Cena: 20 287,00 zł (netto: 16 493,50 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak na place zabaw KAROCA bj-029 Bujak na place zabaw KAROCA bj-029

Wymiary: 175,5 x 124,5 cm
Powierzchnia zderzenia: 475,5 x 424,4 cm
Wysokość: 148,3 cm
Wysokość swobodnego upadku: 30 cm

Producent: SIMBA
Cena: 20 279,00 zł (netto: 16 486,99 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak na place zabaw KUTER bj-030 Bujak na place zabaw KUTER bj-030

Wymiary: 278,5 x 151 cm
Powierzchnia zderzenia: 578,5 x 451 cm
Wysokość: 156,5 cm
Wysokość swobodnego upadku: 40 cm

Producent: SIMBA
Cena: 20 389,00 zł (netto: 16 576,42 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak na place zabaw LEW Bujak na place zabaw LEW

Wymiary: 98,5 x 23,5 cm
Powierzchnia zderzenia: 398,5 x 323,5 cm
Wysokość: 81 cm
Wysokość swobodnego upadku: 45 cm

Producent: SIMBA
Cena: 1 999,00 zł (netto: 1 625,20 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak na place zabaw Piesek  Bujak na place zabaw Piesek

Wymiary: 86 x 23,5 cm
Powierzchnia zderzenia: 386 x 323,5 cm
Wysokość: 90 cm
Wysokość swobodnego upadku: 45 cm

Producent: SIMBA
Cena: 2 024,00 zł (netto: 1 645,53 zł )
szt.
zobacz więcej
Bujak skuter na plac zabaw bj-002 Bujak skuter na plac zabaw bj-002

Wymiary: 100 x 29,5 cm

Powierzchnia zderzenia:  400 x 329,5 cm

Wysokość: 82 cm Wysokość swobodnego upadku: 45 cm

Maksymalna ilość osób 1 Przedział wiekowy 3-15

Producent: SIMBA
Cena: 2 036,00 zł (netto: 1 655,28 zł )
szt.
zobacz więcej

Atrakcje dla najmłodszych - bujak na sprężynie

Z pla­ców zabawa znaj­du­ją­cych się w par­kach głów­nie korzy­stają małe dzieci w wieku 3–5 lat. Przy­cho­dzą poba­wić się z rówie­śni­kami. Wła­śnie dla nich głów­nie two­rzona jest oferta takiej prze­strzeni. Dzieci w tym wieku lubią przede wszyst­kim się bujać i huś­tać. Dla­tego też, na pla­cach zabaw tego typu urzą­dze­nia jak bujaki sprężynowe dla dzieci , konik sprę­ży­nowy na plac zabaw bujaków, czy inne bujaki sprę­ży­nowce ate­sto­wane naj­le­piej się spraw­dzą, sprężyna na plac zabaw to sprawdzone rozwiązanie dla najmłodszych.

Na pla­cach zabaw można zna­leźć przede wszyst­kim bujaki sprę­ży­nowe na plac zabaw. Są to urzą­dze­nia, które przy­bie­rają różne kształty. Mogą być to na przy­kład koniki na sprężynie, samo­chody, kaczki, zwie­rzęta czy inna zabawka sprę­ży­nowa na plac zabaw. Sia­da­jąc na sprę­ży­nowe zabawki dziecko może się pobu­jać do przodu i do tyłu. Zazwy­czaj tego typu sprę­ży­nowce na plac zabaw, bujaki, są bar­dzo atrak­cyjne dla dzieci. Głów­nie dla­tego, że posia­dają wła­ściwe takie cie­kawe kształty. Dziecko cie­szy się, że może pobu­jać się na koniku na sprężynie, krówce czy innym zwie­rzaku. Mogą na nich spę­dzać kilka dłuż­szych chwil. Dzięki temu, że konik sprę­ży­nowy na plac zabaw bujaków wyko­nany jest z drewna i umiesz­czony na solid­nej sprę­ży­nie, dziecko może się na nim bujać w bez­pieczny spo­sób. Nie zda­rzy się sytu­acja, w któ­rej dziecko mogłoby z takiego urzą­dze­nia spaść. W związku z tym, na pewno rodzice nie muszą oba­wiać się, gdy posy­łają malu­cha na tego typu urzą­dze­nie. Może być na nim bez­pieczne. Szcze­gól­nie, jeżeli bujaki sprę­ży­nowe na plac zabaw ate­sto­wane, posia­dają okre­ślone cer­ty­fi­katy. Ozna­cza to, że sprzęt, zanim tra­fił do użytku został wła­ści­wie prze­te­sto­wany i spraw­dzony. Potwier­dzono, że jest wyko­nany z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, dosto­sowa­nych do potrzeb dziecka i zapew­nia­ją­cych mu bez­pie­czeń­stwo pod­czas zabawy.

Konik na sprężynie - wygodna zabawa

Każdy z buja­ków na sprężynie posiada wygodne sie­dzi­sko. Dzięki temu, dziecko może usiąść na urzą­dze­niu i trzy­mać się rącz­kami uchwy­tów. Sta­bil­nie sie­dząc na pewno z takiego urzą­dze­nia nie spad­nie i będzie miało mnó­stwo powo­dów do rado­ści w związku z zabawą na takim sprzę­cie.

Warto korzy­stać z par­ków, które ofe­rują wyso­kiej jako­ści urzą­dze­nia dla dzieci. W końcu, nie ma nic przy­jem­nego w pój­ściu do parku, w któ­rym nie ma dobrze wypo­sa­żo­nego w bujaki sprę­ży­nowe na plac zabaw. Głów­nie po to rodzice wybie­rają się tam z dziećmi. Coraz czę­ściej jed­nak mia­sta dbają o to, aby place zabaw były dobrze wypo­sa­żone. Dostęp­ność urzą­dzeń wyso­kiej jako­ści im na to pozwala.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium