ARTBUD Materiały budowlane

Oczyszczalnia ścieków z tunelami filtracyjnymi Sedyment 2300 pojemności od 2300-4500 litrów

Wysyłka w: 7-31 dni
ID: 33317
Kod produktu: 33309
Cena: 5 591,00 zł 4545.53
Cena netto: 4 545,53 zł
ilość szt.
Zyskujesz 5 pkt [?]
dodaj do przechowalni
Ocena: 4.45455 (Ilość ocen: 0)

Opis

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z tunelami filtracyjnymi Sedyment 2300 pojemności od 2300-4500 litrów

Zastosowane tunele filtracyjne to nowoczesny system rozsączania ścieków w gruncie. Jest to układ korytarzy podziemnych, które prowadzą ściek po całym dnie i wprowadzają ścieki w grunt poprzez boczna perforację . Jest to bardzo skuteczny system rozsaczania ścieków w grunt, który w stosunku do tradycyjnych drenaży charakteryzuje się dłuższą żywotnością i zajmuje znacznie mniejszą powierzchnię. Podstawowym urządzeniem oczyszczalni tunelowej jest trzykomorowy osadnik gnilny – który charakteryzuje się bardzo sprawnym działaniem. Zbiornik wyposażony jest w przegrody, które skutecznie zatrzymują zanieczyszczenia. Takie rozwiązanie daje gwarancje czystych ścieków odpływających na tunele. Warto również zwrócić uwagę, że zastosowanie tuneli filtracyjnych pozwala na gromadzenie, w oczyszczalni tunelowej, większych niż w innych przypadkach ilości ścieków, które mogą być rozsączane bardzo powoli, dzięki czemu tunelowa oczyszczalnia jest niemalże bezawaryjna. Przede wszystkim należy pamiętać, że przydomowe, tunelowe oczyszczalnie składa się z podziemnych tuneli, za pośrednictwem których ścieki rozprowadzane są w gruncie, co przekłada się na znacznie dłuższą żywotność oczyszczalni (w porównaniu do innych oczyszczalni drenażowych). Co więcej, to właśnie dzięki owej budowie oczyszczalnie tunelowe wymagają znacznie mniej miejsca przeznaczonego na montaż. Są więc doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli małych działek. Co więcej, dzięki zastosowaniu odpowiedniego ułożenia tuneli oczyszczalnie tego typu mogą być montowane nawet pod traktami komunikacyjnymi. Konstrukcja osadnika eliminuje filtr (często stosowany w osadnikach jedno lub dwukomorowych)
W naszych oczyszczalniach nie płuczesz i nie wymieniasz filtrów. Czynności eksploatacyjne polegają na wypompowaniu zbiornika raz do roku.

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym Sedyment 2300 pojemności od 2300-4500 litrówZapewniamy transport i imienną dokumentację zgłoszeniową GRATIS!

Realizujemy ok 95-99% dostaw gratis, jako dostawy łączone w jednym kierunku. Termin realizacji 7-21 dni.
W przypadku dostaw do miejscowości odległych koszt transportu wyceniany indywidualnie.

DZIAŁANIE OCZYSZCZALNI TUNELOWEJ:
Zastosowane tunele filtracyjne mają formę pakietów o długości 1.06m wysokości 0,5m i szerokości 0,7m. Pojedyncze pakiety łączą się ze sobą dachówkowo na zatrzask w ciągi o dowolnej długości. Początek i koniec ciągu stanowi płyta zamykająca zapinana na zatrzask. Płyta posiada miejsce na wycięcie otworu pod rurę zasilającą DN110 lub DN160mm. Każdy z pakietów posiada miejsce na wycięcie otworu pod rurę pionową odpowietrzającą. Tunele przystosowane są do ruchu kołowego lekkiego więc z powodzeniem mogą być stosowane również pod traktem komunikacyjnym. Należy wówczas pamiętać aby cała powierzchnia nad tunelem nie była utwardzona bo to ogranicza dostęp tlenu poprzez grunt.
Tunele można układać jako pojedynczy ciąg lub jako kilka ciągów równoległych do siebie lub ułożonych pod różnym kontem. Przy układaniu tuneli filtracyjnych w kilku ciągach, za trzykomorowym osadnikiem gnilnym stosuję się studzienkę rozdzielczą, która pełni również funkcję kontrolną. Na zakończeniu każdego z ciągów tuneli montuje się pionową rurę kanalizacyjną o średnicy 110mm ,która pełni funkcję wentylacji niskiej. Rurę wyprowadza się minimum 0,5m ponad poziom terenu i zakańcza kominkiem. Rura pełni funkcję kanału napowietrzającego wnętrze tunelu filtracyjnego. Ruch powietrza odbywa się w kierunku wentylacji wysokiej wyprowadzonej z domowej instancji kanalizacyjnej ponad dach, minimum 0,6m ponad kalenicę. Tunel filtracyjny tworzy swego rodzaju podziemny zbiornik retencyjny, który w przypadku zwiększonych napływów ścieków gromadzi je i powoli infiltruje je w grunt. Rozsączanie odbywa się poprzez puste dno oraz boczną perforację ścianek tunelu. Jest to niewątpliwa zaleta tego systemu w porównaniu z tradycyjnym drenażem rozsączającym. Tunele filtracyjne charakteryzują się dużą sprawnością wprowadzania ścieków w grunt przy stosunkowo niewielkiej powierzchni rozsączania, ale również zapewniają wysokie efekty doczyszczania ścieków z uwagi na dużą wolną przestrzeń, w której gromadzi się powietrze niezbędne do tlenowych procesów oczyszczania. Pusty tunel zawsze wypełniony jest powietrzem atmosferycznym docierającym do niego poprzez rurę nawiewną wentylacji niskiej lub dostarczane z gruntu. Ścieki płynące przez tunel mają więc kontakt z powietrzem, a tym samy z tlenem i dzięki temu na powierzchni gruntu pod tunelem tworzy się błona biologiczna zbudowana z milinów koloni bakterii tlenowych, które rozkładają substancje pokarmowe zawarte w ściekach. Bakterie nieustannie zaopatrywane są w tlen w sytuacji kiedy tunel rozsącza ścieki –robi się pusty i znowu wypełnia się powietrzem.
TUNELE FILTRACYJNE:
Tunele filtracyjne to alternatywa dla tradycyjnych drenaży rozsączających. Główne zastosowanie znajdują na działkach o małych powierzchniach lub ograniczonych powierzchniach z uwagi na zabudowania czy uzbrojenia terenu. Tunele filtracyjne pozwalają kilkukrotnie zmniejszyć długości systemu rozsączania w porównaniu z tradycyjnym drenażem, głównie dzięki zdolnością do gromadzenia dużych ilości ścieków i powolnym rozsączaniu w grunt. Ciągi tuneli należy układać w poziomie bez spadku co zabezpiecza przed szybkim przepływem ścieków na koniec systemu.
W gruntach o bardzo dobrych zdolnościach infiltracyjnych ( piaski gruboziarniste) dopuszczalne jest układanie tuneli bezpośrednio na gruncie rodzimym, ale zawsze zalecane jest stosowanie podsypki żwirowej, która przedłuża zdolność gruntu rodzimego do przesączania ścieków. Zastosowanie podsypki żwirowej spełnia podwójna rolę. Po pierwsze zwiększa tak zwany obwód zwilżony wykopu rozsaczającego. Wykop pod tunelem wypełniony żwirem napełnia się cały ściekiem, więc ściek rozsączany jest zarówno poprzez dno tego wykopu jak i poprzez ściany boczne wykopu. Druga ważna funkcją podsypki to stworzenie dodatkowego filtra gruntowego, tak zwanego złoża. W złożu na powierzchni każdej grudki żwiru tworzy się błona biologiczna zamieszkała przez bakterie, które oczyszczają ścieki. Im większa powierzchnia tego złoża tym większe zdolności do rozsączania i wyższe efekty oczyszczania. Podsypka żwirowa zatrzymuje duże ilości zanieczyszczeń tym samym chroni grunt rodzimy przed kolmatacją, a sama podsypka żwirowa dzięki żyjącym tam bakterią i stosunkowo grubym uziarnieniu ulega okresowemu samooczyszczaniu poprzez zasiedlające je mikroorganizmy. Dodatkowo zaleca się obsypywanie bocznych ścian modułów grubszą obsypką kamienną o granulacji około 16-32mm lub 8-16mm do wysokości perforacji. Stwarza to dodatkową wolną przestrzeń pozwalająca na swobodny odpływ zgromadzonych ścieków poprzez szczeliny boczne tunelu. Należy pamiętać, iż w przypadku zastosowania podsypek wspomagających i obsypek kamiennych bocznych niezbędne jest przykrycie tuneli filtracyjnych poziomą warstwą geowłókniny. Geowłóknina ma za zadanie odseparowanie grubszych warstw podsypek od drobnych warstw gruntu rodzimego, którym zasypujemy układ. Zabezpiecza to przed przedostawaniem się drobnych frakcji grunty rodzimego do szczelin podsypek filtracyjnych. Zastosowana geowłóknina pełni funkcje separacyjna a jednocześnie pozwala na swobodne infiltrowanie wód opadowych i ruch powietrza w gruncie.
DRENAŻ ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE:
Koszt budowy w przypadku sprzyjajacych warunkach gruntowych i dużych działkach jest bardzo niski. Również eksploatacja jest prosta i tania : polega głownie na oczyszczaniu raz do roku zbiornika trzykomorowego za pomocą wozu asenizacyjnego i ewentualnym stosowaniu biopreparatów, Nalezy podkreslic że osadnik 3-komorowy nie posiada uciązliwych filtrów wiec nie trzeba nic wymieniac ani płukać.

Osadnik gnilny 3-komorowy, 6m rury łączącej osadnik z korpusem studni chłonnej, Korpus studni chłonnej wraz z kominkiem wentylacyjnym i geowłókniną. Dostawa GRATIS
OSADNIK GNILNY
Osadnik ma formę cylindrycznego trzy komorowego zbiornika o pojemności uzależnionej od ilości  napływających  ścieków  (ilość  mieszkańców  RLM).  Wykonany jest  ze  zbrojonego  laminatu poliestrowo – szklanego o wysokiej odporności na napór gruntu, a jego samonośne rozwiązanie konstrukcyjne  pozwala  na  bezpośrednie  posadowienie  w  gruncie  rodzimym bez  potrzeby jakichkolwiek obmurowań i wzmocnień przy standardowym posadowieniu. Zaletą osadnika jest jego niski ciężar i całkowita szczelność. Doskonały materiał w połączeniu z opływowym kształtem i specjalnie zaprojektowane przetłoczenia zapewnia wytrzymałość konstrukcji zbiornika porównywalną ze zbiornikiem żelbetonowym. Zbiornik zapewnia 100 % szczelność, co nie powoduje pobierania wody z gruntu do wnętrza zbiornika i przenikania ścieków surowych do gruntu.  Cylindryczny kształt osadnika został zaprojektowany pod kątem skutecznego wydzielania osadów .Specjalnie dobrane proporcje średnicy i długości zbiorników zapewniają bardzo dobre osadzanie wszystkich  części  stałych.  Szczególnie  wysoki  stopień  oczyszczania  zapewnia  konstrukcja trzykomorowa. Zbiornik posiada dwie przegrody pionowe ze szczelinami przelewowymi na różnych wysokościach. Powoduje to maksymalne spowolnienie przepływu ścieków i skuteczne oddzielenie osadów i tłuszczów . Ścieki odpływające  z osadnika trzykomorowego są oczyszczone w bardzo wysokim stopniu ( klarowna lekko szara woda), dzięki czemu zniwelowane jest do minimum zjawisko zamulania drenów Osadnik  trzykomorowy    nie  wymaga  praktycznie  żadnych  czynności  obsługowych  –  specjalnie zaprojektowany odpływ nie wymaga filtra  Nie płuczesz i nie wymieniasz materiałów filtracyjnych.
OCZYSZCZALNIA SEDYMENT- TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIAPrzydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną Sedyment 2300 pojemności od 2300-4500 litrów
Ścieki surowe odpływają poprzez wentylowany pion kanalizacyjny do trzykomorowego osadnika gnilnego W osadniku zachodzą pierwsze procesy oczyszczania mechanicznego i biologicznego:
    -sedymentacja – opadanie na dno osadnika części stałych zawartych w ściekach aż do wydzielenia osadów;
    -flotacja – unoszenie się na powierzchni ścieków substancji lżejszy od wody (przede wszystkim tłuszczów);
    -separacja – oddzielenie zanieczyszczeń sedymentujących i flotujących od klarownych ścieków;
    -fermentacja beztlenowa wydzielonych osadów.
Po wstępnym oczyszczeniu ścieki odpływają z osadnika poprzez studzienkę rozdzielczą na system rozsaczający. System rozsączający spełnia podwójną funkcję – doczyszcza biologicznie ścieki i wprowadza oczyszczone ścieki w grunt. Proces biologicznego oczyszczania przy udziale bakterii tlenowych i beztlenowych zachodzi w warstwach gruntu pod systemem rozsączającym. Studzienka rozdzielcza służy do równomiernego rozdziału wypływających ścieków z osadnika gnilnego na poszczególne ciągi drenażu rozsączającego. Ponadto umożliwia kontrolowanie drożności systemu i pozwala ocenić jakość odpływających ścieków z osadnika gnilnego.

ROZSĄCZANIE ŚCIEKÓW W GRUNCIE – DRUGI STOPIEŃ OCZYSZCZANIA
W oczyszczalni SEDYMENT można zastosować alternatywnie trzy systemy rozsączania ścieków podczyszczonych w gruncie: drenaż rozsaczjący, tunele filtracyjne, studnię chłonną.
 
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym Sedyment 2300 pojemności od 2300-4500 litrów

NAJWIĘKSZE ZALETY OCZYSZCZALNI Z TUNELAMI FILTRACYJNYMI:
Do montażu nie stosujemy dużych ilości kosztownego kruszywa.
Tunele pozwalają znacznie skrócić system rozsączania bez pogorszenia zdolności infiltracji.
Tunele filtracyjne to łatwy i szybki montaż.
Zajmują bardzo mało miejsca i można je układać w jednym lub kilku ciągach.
Tunele nie ulegają zamuleniu ponieważ ściek rozsączny jest swobodnie do gruntu przez puste dno i boczne sciany ,nie występuje rura rozsączająca.
Tunele posiadają dużą pojemność czynną – gromadzą około 300l ścieków na jednym metrze.

Przedstawiona cena podstawowa dotyczy osadnika z tunelami filtracyjnymi Sedyment 2300 dla 1-3 osób. Pozostałe modele osadników z tabeli poniżej w opcjach wyboru-wybierz.

CENA ZAKUPU ZAWIERA:
Ze zbiornika trzykomorowego,
Rur PCV 110mm -doprowadzających do tuneli
Modułów tuneli filtracyjnych,
Kominków wentylacyjnych.
Dostawa GRATIS
Imienne dokumenty zgłoszeniowe z mapą lokalizacyjną
10 lat gwarancji

DOSTĘPNE MODELE OSADNIKÓW Z TUNELAMI FILTRACYJNYMI:

Ważne!  
Warunki realizacji zamówienia i dostawy produktu:
Złożenie przez klienta zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako zamówienie wstępne. Dopiero po obliczeniu kosztów dostawy i przyjęciu ich przez zamawiającego, sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium